top of page

EN NYTÄNKANDE HELHETSAKTÖR FÖR VÄLMÅENDE MEDARBETARE

LEVNADSVANOR 

VI VILL ATT MÄNNISKOR SKA MÅ GOTT

Vi är en och samma människa oavsett om det är arbetstid eller fritid och hur vi väljer att leva påverkar i stor utsträckning hur vi mår. Många organisationer ser det som utmanande att arbeta med dessa frågor men det är vår expertis och vi vill vara er lösning för att driva arbetet och fånga upp ohälsa och skapa välmående medarbetare.​

Vi vill hjälpa företag att uppmuntra och stötta sina medarbetare i att skapa hälsofrämjande vanor. Vårt mål är att bidra till välmående medarbetare som skapar framgångsrika välmående bolag och organisationer.

Image by Jamie Brown

VÅR EXPERTIS

YouGo Healthplan samlar kompetens från hälsopromotion, psykologi, idrottsvetenskap, fysiologi, kostvetenskap och beteendevetenskap och mäter och utbildar evidensbaserat inom levnadsvanor; fysisk aktivitet, kost, stress,  sömn, relationer, alkohol och tobak.

AnnaKrantz_LB_04 (2).jpg

VÅR HISTORIA

FÖR GLADA OCH FRISKA MÄNNISKOR

En intressant historia.

En gammal kinesisk byläkare brukade ta betalt baserat på antalet friska bybor istället för baserat på varje behandling. Ju friskare byborna var, desto mer tjänade doktorn. Läkaren bodde bland byborna, främjade deras hälsa, uppmuntrade att göra hälsosamma val och vårdade de sjuka för att snabbt komma tillbaka till hälsa.

 

Jag tyckte detta var ett fantastisk sätt att tänka och ville göra denna historia till verklighet i nutid och med detta i åtanke grundades YouGo Healthplan 2018. 

Vi stöttar människor till ett frisk och fint liv. Vi vet också att det är lönsamt att investera strategiskt i hälsofrämjande insatser på företag. 
Dessutom är vi övertygade om att vi är många som delar den genuina glädjen i att se andra människor utvecklas och må riktigt bra.


Ett framsynt företag har friska och glada medarbetare. Vi på YouGo Healthplan stöttar och hjälper er att göra detta till verklighet.

Anna Krantz, Grundare YouGo Healthplan

VÅRT MÅL - ERT VÄLMÅENDE

VI SER FRAM EMOT ATT HÖRAS

bottom of page