top of page
lycklig Vandring

VI VILL BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD OCH 
DE GLOBALA MÅLEN

GLOBALA MÅLEN

MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

YouGo Healthplan är ett impactbolag vars verksamhetsidé syftar till att på ett mätbart sätt bidra till att lösa prioriterade problem för människor och samhälle, i linje med FNs hållbarhetsmål.

Tillsammans arbetar vi för att nå Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på mål 3: God hälsa och välbefinnande.

 

YouGo Healthplans hälsorapportering bidrar till bolagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering enligt GRI standard.

EU-PROJEKT
BEAT BURNOUT

Ett sätt för oss att ytterligare bidra till Globala Målen är att vara partner i EU-projektet Beat Burnout. Ett projekt över åtta eu-länder som syftar till att främja psykisk hälsa och stoppa utmattningssyndrom. Projektet har fokus på kvinnor och distansarbete.

bottom of page