top of page
Yougo Healthplan

VI VILL ATT DU SKA MÅ GOTT

Gladare, piggare, större tålamod, mer kreativ, mer ork och fler skratt. Vad skulle nya levnadsvanor kunna innebära för det som är viktigt för dig?

Alla levnadsvanor hänger samman så en god vana leder till en ny. Välkommen att börja din resa. 

Arbetar på bärbar dator

YOUGO INSIGHT

KARTLÄGGNING

I YouGo Insight når du dina resultat från din kartläggning sammanställt i ett hälsohjul. Du ser också dina individanpassade förslag på första steg att ta mot nya vanor och större välmående.

gabriellasvanberg.jpg

TRÄNA DIN HJÄRNA

UPPNÅ DIN FULLA POTENTIAL

Rusta dig med mentala verktyg för livet! Ta del av detta ACT-baserat träningsprogram under 6 veckor, guidat av neuropsykologen Gabriella Svanberg. 

Allt för att du ska må riktigt bra.

Malin Wranding2.png

YOUGO
HEALTH COACH

PERSONLIGT KONFIDENTIELLT DIGITALT

Hälsocoachning är ett personligt, digitalt och konfidentiellt samtal mellan dig och hälsocoachen. Det som sägs i samtalet förs inte vidare till arbetsgivare eller någon annan part.

 

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik för att hjälpa dig att utvecklas och nå dina mål. Genom kraftfulla frågor skapas insikt om nuvarande situation, möjligheter, utmaningar och hur dessa kan hanteras för att nå uppsatta mål. 

Tillsammans med din hälsocoach tar ni fram en hälsoplan utifrån dina förutsättningar och önskemål. Samtalen skapar struktur, stöd och kraft till förändring.

bottom of page