top of page
Hälsofrämjande insatser

EN HELHETSLÖSNING

Det ska vara enkelt, effektivt och lönsamt att arbeta med levnadsvanor.

Alla levnadsvanor hänger samman och alla individer är olika. Därför behövs en individanpassad helhetslösning.

HELTÄCKANDE

Vi tar ett helhetsgrepp kring levnadsvanor. För att må riktigt bra behöver samtliga vanor beaktas.

STRATEGISK

 För att arbeta strategiskt krävs insikt och individualisering.
Det får vi genom regelbundna mätningar och individanpassade insatser.

EVIDENSBASERAD

För oss är det självklart att arbeta evidensbaserat och att kunskap, metoder och modeller vilar på vetenskaplig grund.

TILLSAMMANS FÖR VÄLMÅENDE MEDARBETARE

Vi är er motor och hjälper er driva ert hälsofrämjande arbete. Vi mäter, utbildar, övar och följer upp.

Välmående medarbetare

YOUGO HEALTHPLAN ER HELHETSLÖSNING

YOUGO
INSIGHT

Hälsokartläggning

KARTLÄGGNING

För att kunna arbeta systematiskt,  strategiskt och långsiktigt behövs insikt om nuläge och utveckling. Därför mäter vi medarbetarnas levnadsvanor inom sju områden utifrån evidensbaserade frågor tre gånger per år.​ 

YOUGO 

HEALTH COACH

Ny kollega.png

PERSONLIG DIGITAL COACHNING

Ett digitalt samtal med en hälsocoach för att tillsammans ta fram en hälsoplan utifrån individens förutsättningar och önskemål. Samtalen skapar struktur och kraft till förändring.

YOUGO 
MENTAL HÄLSA

TDH.png

TRÄNA DIN HJÄRAN

Stärk medarbetarnas mentala förmågor och ge förutsättningar för hållbara välmående medarbetare. Detta ACT-baserade träningsprogram guidar medarbetaren steg för steg till större välmående utifrån egna förutsättningar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

DET MÅSTE VARA ENKELT & INDIVIDANPASSAT

Process YouGo Healthplan
Onboarding hälsofrämjande

1

ONBOARDING

Mål, förankring & intresse

Vi sätter tillsammans upp mål med er strategiska hälsoinvestering. 

 

YouGo Healthplan presenteras för organisationen, chefer och medarbetare och onboarding sker digitalt live tillsammans med oss i en föreläsning där vi också sätter hälsoarbetet och levnadsvanor i ett sammanhang. 

Vi vill väcka intresse och visa hur mycket våra levnadsvanor påverkar vårt mående och visa att små förändringar kan ge stora effekter.

I slutet på föreläsningen ges tid att svara på hälsokartläggningen och vi finns tillgängliga för frågor och support.

Vi vill göra det enklare att må bra. 

insight

2

YOUGO INSIGHT

Kartläggning - Hälsodata visar vägen

Företag

  • Hälsokartläggning och rapportering 3 gånger / år
    utifrån sju nyckeltal för hållbara medarbetare

  • Möjlighet att addera frågor

  • Insatsförslag på gruppnivå

  • Hållbarhetsrapportering enligt GRI-standard


Medarbetare

  • Insikt om nuläge genom direkt sammanställning och återkoppling

  • Individanpassade förslag på insatser och utvecklingsområden


Medarbetarna genomför en digital hälsokartläggning av levnadsvanor. Ni som arbetsgivare har möjlighet har också möjlighet att addera frågor utifrån era önskemål för att följa det som är viktigt för er. 
 

Medarbetaren får direkt återkoppling med en sammanställning av sina vanor och personligt anpassade förslag till första steg för förändring. 
 

Arbetsgivaren får av sin dedikerade hälsoutvecklare en rapport med uppföljning av mål, resultat och analys för att skapa insikt på gruppnivå. ​Arbetsgivaren får förslag till insatser på gruppnivå för att ta hälsoarbetet till nästa nivå.
 

Efter 4 månader genomförs åter en digital kartläggning av levnadsvanor för att få insikt om nuläge, utveckling och resultat. Arbetsgivaren erhåller ny rapport och medarbetaren nya förslag på förändringar.

Hälsofrämjande företag
coach
Mikaela.png

3

YOUGO HEALTH COACH

Råd & stöd

Hälsocoachsamtalen kan fånga upp ohälsa tidigt och hjälper medarbetaren utveckla hälsosamma vanor utifrån medarbetarens egna förutsättningar och önskemål. Ett mycket effektivt och uppskattat inslag hos både medarbetare och arbetsgivare.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik för att hjälpa individen att utvecklas och nå sina mål. Genom kraftfulla frågor skapas insikt om nuvarande situation, möjligheter, utmaningar och hur dessa kan hanteras för att nå uppsatta mål. 

Många kunder väljer att kontinuerligt erbjuda hälsocoachsamtal till sina medarbetare. Det är mindre stigmatiserat än ett psykologsamtal men fångar upp ohälsa och ger stöd och kraft till medarbetaren till nya hälsosamma vanor.

learning

4

YOUGO LEARNING

Lärplattform

YouGo Learning är medarbetaren plattform för utbildningar, vägledning, reflektionsuppgifter och praktiska övningar att följa inom mental hälsa, stress, återhämtning, sömn, mat, rörelse, alkohol och tobak. Allt för att stimulera beteendeförändring och nya hälsosamma levnadsvanor.

Medarbetaren väljer det område som hon känner är mest intressant och givande.

Allt lättillgängligt via dator eller app när det passar medarbetaren och medarbetaren väljer själv det innehåll som är mest intressant och aktuellt var, när och hur det passar medarbetaren själv. 

I plattformen finns bland mycket annat övningar inom mental hälsa med Christina Andersson, psykolog och aktiv forskare vid Karolinska Institutet. Utbildning om matens påverkan på vårt välmående och hälsa med Kajsa Asp, leg. dietist och journalist samt utbildning om rörelsens betydelse för vår hälsa. Att ändra levnadsvanor kräver självledarskap varför också detta är en del av utbildningsinnehållet. 

Friskvård

VI ÄLSKAR SMARTA SAMARBETEN

Vi erbjuder tjänster från kvalitetssäkrade smarta samarbetsaktörer. Allt för att göra det enkelt, effektivt och lönsamt att arbeta med hälsofrämjande insatser.

Challengize

Challengize är ett socialt, smart och roligt sätt att främja teamkänsla och rörelse.

Challengize

Christina Andersson

Christina Andersson, psykolog och aktiv forskare vid Karolinska Institutet. Christina arbetar för att främja mentalt välmående och är en del av lärplattformen och håller också föreläsningar.

Christina Andersson

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson är leg. dietist, journalist och författare. Kajsa  är en del av lärplattformen och hon håller också kurser och föreläsningar. Med sin gedigna kompetens vet hon hur maten påverkar kroppen och kan också förmedla detta.

Cairy

Cairy är en app för att bli och förbli nykter. Tjänsten har dubbelt så många användare som AA i Sverige.

Cairy
bottom of page