top of page

LÅT HÄLSODATA VISA VÄGEN.

7 evidensbaserade KPI:er
FÖR HÅLLBARA MEDARBETARE

YouGo Healthplan mäter och arbetar utifrån sju evidensbaserade KPI:er för hållbara medarbetare: sociala relationer, stress, allmän hälsa, smärta, kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak .

Med hjälp av datadrivna insikter tar YouGo Healthplan fram målrekommendationer för individer och företaget som helhet. Företag får insikter om medarbetarnas hälsa och effekter på produktiviteten. Och medarbetare får direkt individanpassade åtgärder.

LEVNADSVANOR & RESULTAT

SKAPA VÄLMÅENDE MED NYA VANOR

Levnadsvanor handlar om hur vi väljer att leva och hantera områden såsom stress, prestation, återhämtning, sömn, rörelse, mat, tobak och alkohol.

Dessa levnadsvanor har mycket stor påverkan på hur vi mår både psykiskt och fysiskt och därmed agerar och presterar på arbetet och vilka resultat som uppnås.

Hälsofrämjande företag.jpg
Bilder till YouGos hemsida (10).png

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

RESULTAT

PRESTATION

YOUGO HEALTHPLAN ER HELHETSLÖSNING

YouGo Healthplan erbjuder evidensbaserade, effektiva lösningar för att ge insikt om nuläge för att kunna arbeta systematiskt och strategiskt samt för att skapa nya hälsosamma vanor, välmående medarbetare och lönsamma hälsoinvesteringar.

 

Alla kunder erhåller en dedikerad akademiskt utbildad hälsostrateg som arbetar för ert bolags framgång.

YOUGO
INSIGHT

Hälsokartläggning

KARTLÄGGNING

För att kunna arbeta systematiskt,  strategiskt och långsiktigt behövs insikt om nuläge och utveckling. Därför mäter vi medarbetarnas levnadsvanor inom sju områden utifrån evidensbaserade frågor tre gånger per år.​ 

YOUGO

HEALTH COACH

LOGO HealthWise_edited.png

PERSONLIG DIGITAL COACHNING

Ett digitalt samtal med en hälsocoach för att tillsammans ta fram en hälsoplan utifrån individens förutsättningar och önskemål. Samtalen skapar struktur och kraft till förändring.

YOUGO

MENTAL HEALTH

TDH.png

TRÄNA DIN HJÄRNA

Vill du skapa bättre förutsättningar för välmående och högpresterande medarbetare? Erbjud Träna din hjärna på din arbetsplats! Det är ett ACT-baserat träningsprogram under 6 veckor som är utvecklat i samspel med neuropsykologen Gabriella Svanberg.

Hälsofrämjande företag

VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS.
HAR NI?

Friskvård

FÖR FRAMSYNTA ARBETSGIVARE

SMARTA ARBETSGIVARE LIGGER

STEGET FÖRE

Framsynta arbetsgivare engagerar sig i medarbetarnas hälsa. Medarbetarna sätter det överst på önskelistan och strategiskt investerat är det dessutom lönsamt. 

Namnlös design (4)_edited.png

Enkelt, individanpassat & mätbart

Att arbeta med levnadsvanor kräver kunskap och respekt för integritet. Det ska vara enkelt, individanpassat och lustfyllt. Genom att mäta kan vi arbeta strategiskt.

Namnlös design (4)_edited.png

Ny arbetsmarknad kräver nya lösningar.

Genom innovativa digitala lösningar kan välmående utvecklas och ohälsa fångas upp oavsett var medarbetaren befinner sig.

Namnlös design (4)_edited.png

Har ni råd att inte satsa?

Ohälsa medför stora kostnader och inkomstbortfall. Genom ett strategiskt och systematisk hälsofrämjande arbete uppnås både välmående medarbetare och lönsamma hälsoinvesteringar.

Namnlös design (4)_edited.png

Evidensbaserat

Genom gedigen akademisk kompetens inhouse samt en kunskapsintensiv advisoryboard säkerställs att tjänsterna bygger på den samlade vetenskapliga forskningen.

Namnlös design (4)_edited.png

Var attraktiv

År efter år är anställdas hälsa den högst rankade organisationsvärdering av medarbetarna. Genom att tydligt satsa på hälsa attraheras och behålls värdefulla resurser.

VÄLMÅENDE ÄR EN FÄRDIGHET. ALLA KAN LÄRA SIG. 

40 % UPPLEVER
PSYKISK OHÄLSA

VI FÅNGAR UPP OHÄLSA TIDIGT

En stor del av Sveriges befolkning upplever besvär av oro, stress eller sömnbesvär. Genom att kontinuerligt mäta ges möjlighet att tidigt fånga upp psykisk ohälsa och sätta in rätt åtgärder.
Med rätt insats i rätt tid går det att förebygga psykisk ohälsa och främja välmående på arbetsplatsen. 

VARJE MEDARBETARE HAR EN MÖJLIGHET OCH ETT ANSVAR ATT PÅVERKA SITT EGET VÄLMÅENDE.

EN DAG SOM SJUKSKRIVEN KOSTAR DITT FÖRETAG

10%

Av medarbetarens månadslön.

Främja psykisk hälsa
lisa2021.jpg

Lisa Jonsson

Ekonom & hälsoakademiker

VI GER BESLUTSFATTAREN UNDERLAG FÖR ATT SKAPA STRATEGISKA HÄLSOINVESTERINGAR SOM ÄR BÅDE HÄLSOFRÄMJANDE OCH LÖNSAMMA. 

FRAMSYNTA KUNDER

LIGGER STEGET FÖRE

Cooper-Vision-Logo-335x133.png
wallenius SOL.jpg
Företagsfriskvård

VÅRA VÄNNER

TILLSAMMANS FÖR ETT VÄLMÅENDE SVERIGE

bottom of page