top of page

FÅ KOLL PÅ DIN ”DOLD-OHÄLSA-BUDGET”.

HÄLSODATA VISAR VÄGEN FÖR ATT ARBETA STRATEGISKT & PROAKTIVT FÖR ATT MINSKA SJUKFRÅNVAROKOSTNADER OCH FRÄMJA VÄLMÅENDE GENOM HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR. 

LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBARA MEDARBETARE

Med hjälp av datadrivna insikter hjälper YouGo Healthplan företaget att minska sin ohälsa-budget både på individ- och företagsnivå.

Datadrivna insikter:

  • Medarbetarnas hälsostatus

  • Effekter på produktiviteten

  • Företagets totala hälsostatistik för CSRD-rapportering

 

Förändringsdrivna mål:

  • Individanpassade åtgärder

  • Förbättringspunkter övergripande

  • Uppföljning

FÅ KOLL PÅ DIN ”DOLD-OHÄLSA-BUDGET”.

INSIKT FÖR PROAKTIVT AGERANDE

Genom att analysera och kartlägga medarbetares hälsa kan HR och VD identifiera och hantera dolda hälsorisker, vilket leder till minskade sjukfrånvarokostnader och ökad produktivitet.

 

Till din CSRD-rapporteringen levererar vi en tydlig bild av organisationens hälsostatus och förbättringsområden vilket bidrar till långsiktig hållbarhet och ansvarstagande.

Finansiell rapport
Hälsofrämjande företag.jpg

LEVNADSVANOR & RESULTAT

SKAPA VÄLMÅENDE MED NYA VANOR

Levnadsvanor handlar om hur vi väljer att leva och hantera områden såsom stress, prestation, återhämtning, sömn, rörelse, mat, tobak och alkohol.

Dessa levnadsvanor har mycket stor påverkan på hur vi mår både psykiskt och fysiskt och därmed agerar och presterar på arbetet och vilka resultat som uppnås.

Bilder till YouGos hemsida (10).png

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

RESULTAT

PRESTATION

YOUGO HEALTHPLAN ER HELHETSLÖSNING

YouGo Healthplan erbjuder evidensbaserade, effektiva lösningar för att ge insikt om nuläge för att kunna arbeta systematiskt och strategiskt samt för att skapa nya hälsosamma vanor, välmående medarbetare och lönsamma hälsoinvesteringar.

 

Alla kunder erhåller en dedikerad akademiskt utbildad hälsostrateg som arbetar för ert bolags framgång.

YOUGO
INSIGHT

Hälsokartläggning

KARTLÄGGNING

För att kunna arbeta systematiskt,  strategiskt och långsiktigt behövs insikt om nuläge och utveckling. Därför mäter vi medarbetarnas levnadsvanor inom sju områden utifrån evidensbaserade frågor tre gånger per år.​ 

YOUGO

HEALTH COACH

Hälsocoach.png

PERSONLIG DIGITAL COACHNING

Ett digitalt samtal med en hälsocoach för att tillsammans ta fram en hälsoplan utifrån individens förutsättningar och önskemål. Samtalen skapar struktur och kraft till förändring.

YOUGO

LEARNING

Lärplattform hälsa

LÄRPLATTFORM

YouGo Learning är medarbetarnas plattform för utbildning, övningar, vägledning och reflektion för att skapa beteendeförändring och nya hälsosamma levnadsvanor och nå sina uppsatta mål.

Hälsofrämjande företag

VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS.
HAR NI?

Friskvård

FÖR FRAMSYNTA ARBETSGIVARE

SMARTA ARBETSGIVARE LIGGER

STEGET FÖRE

Framsynta arbetsgivare engagerar sig i medarbetarnas hälsa. Medarbetarna sätter det överst på önskelistan och strategiskt investerat är det dessutom lönsamt. 

Namnlös design (4)_edited.png

Enkelt, individanpassat & mätbart

Att arbeta med levnadsvanor kräver kunskap och respekt för integritet. Det ska vara enkelt, individanpassat och lustfyllt. Genom att mäta kan vi arbeta strategiskt.

Namnlös design (4)_edited.png

Ny arbetsmarknad kräver nya lösningar.

Genom innovativa digitala lösningar kan välmående utvecklas och ohälsa fångas upp oavsett var medarbetaren befinner sig.

Namnlös design (4)_edited.png

Har ni råd att inte satsa?

Ohälsa medför stora kostnader och inkomstbortfall. Genom ett strategiskt och systematisk hälsofrämjande arbete uppnås både välmående medarbetare och lönsamma hälsoinvesteringar.

Namnlös design (4)_edited.png

Evidensbaserat

Genom gedigen akademisk kompetens inhouse samt en kunskapsintensiv advisoryboard säkerställs att tjänsterna bygger på den samlade vetenskapliga forskningen.

Namnlös design (4)_edited.png

Var attraktiv

År efter år är anställdas hälsa den högst rankade organisationsvärdering av medarbetarna. Genom att tydligt satsa på hälsa attraheras och behålls värdefulla resurser.

VÄLMÅENDE ÄR EN FÄRDIGHET. ALLA KAN LÄRA SIG. 

skacc88rmavbild-2021-12-27-kl.-12.14_edi

Christina Andersson

Psykolog och forskare vid

Karolinska Institutet
Samarbetspart till YouGo Healthplan.

40 % UPPLEVER
PSYKISK OHÄLSA

VI FÅNGAR UPP OHÄLSA TIDIGT

En stor del av Sveriges befolkning upplever besvär av oro, stress eller sömnbesvär. Genom att kontinuerligt mäta ges möjlighet att tidigt fånga upp psykisk ohälsa och sätta in rätt åtgärder.
Med rätt insats i rätt tid går det att förebygga psykisk ohälsa och främja välmående på arbetsplatsen. 

VARJE MEDARBETARE HAR EN MÖJLIGHET OCH ETT ANSVAR ATT PÅVERKA SITT EGET VÄLMÅENDE.

EN DAG SOM SJUKSKRIVEN KOSTAR DITT FÖRETAG

10%

Av medarbetarens månadslön.

Främja psykisk hälsa
lisa2021.jpg

Lisa Jonsson

Ekonom & hälsoakademiker

VI GER BESLUTSFATTAREN UNDERLAG FÖR ATT SKAPA STRATEGISKA HÄLSOINVESTERINGAR SOM ÄR BÅDE HÄLSOFRÄMJANDE OCH LÖNSAMMA. 

FRAMSYNTA KUNDER

LIGGER STEGET FÖRE

Cooper-Vision-Logo-335x133.png
wallenius SOL.jpg
Företagsfriskvård

VÅRA VÄNNER

TILLSAMMANS FÖR ETT VÄLMÅENDE SVERIGE

bottom of page